Opći uslovi prodaje i isporuke

Xylon Corporation d.o.o. Opći uvijeti i odredbe

§ 1 Obim

1.1 Ovi opći uvjeti (AGB-K) primjenjuju se isključivo na poslovni odnos (= pokretanje, formiranje i izvršenje ugovora o isporuci pokretnih dobara ("roba" ili "proizvodi") kompanije Xylon Corporation d.o.o. (pravno lice: Xylon Corporation d.o.o., Podlugovi bb, 71 387 Podlugovi, Bosna i Hercegovina, kao korisnik ovih uvjeta i ugovorni partner) sa svojim kupcima (= potrošači, poduzetnici).
1.2 Potrošač je svako fizičko lice koje zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu niti njihova komercijalna niti njihova nezavisna profesionalna djelatnost (§ 13 BGB). Preduzetnik je svako fizičko ili pravno lice ili pravno partnerstvo koje deluje u toku pravnog posla u vršenju svoje komercijalne ili nezavisne profesionalne aktivnosti (§ 14 BGB).
1.3 Za poslovni odnos Xylon Corporation d.o.o. sa kompanijom primjenjuju se i opći uvjeti za preduzetnike (AGB-U) iz odjeljka II.
1.4 Opšti uslovi i odredbe Xylon Corporation d.o.o. primjenjuju se isključivo; opći uslovi kupca za njegove poslovne odnose ne postaju dio ugovora, čak i ako ih Xylon Corporation d.o.o. poznaje, osim ako njihovu valjanost nije izričito pismeno odobrila Xylon Corporation d.o.o..

§ 2 Kvalitet proizvoda

Kvaliteta naručene robe dogovara se: Drvo je prirodni proizvod; uvijek se moraju poštivati njegova prirodna svojstva, odstupanja i karakteristike. Kupac posebno mora uzeti u obzir njegova biološka, fizička i hemijska svojstva prilikom kupnje i upotrebe. Raspon prirodnih boja, strukture i drugih razlika unutar vrste drveta jedno je od svojstava drveta prirodnog proizvoda i ne predstavlja razlog za prigovor ili odgovornost. Kupac treba dobiti profesionalne savjete na vlastitu odgovornost.

§ 3 ponude, zaključenje ugovora, pravo na odustajanje

3.1 Predstavljanje robe u prodajnim sobama ili putem web trgovine / početne stranice ne predstavlja obavezujuću ponudu kompanije Xylon Corporation d.o.o..
3.2. Na zahtjev kupca, Xylon Corporation daje mu neobvezujuću ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, što kupca navodi na podnošenje obvezujuće ponude (invitatio ad judrendum).
3.3. Nalog koji kupac izda na osnovu neobvezujuće ponude predstavlja obavezujuću ponudu kupca u skladu sa § 145 BGB za zaključenje ugovora o kupovini.
3.4 Xylon Corporation d.o.o. može ponuditi kupca dok je odsutan (§ 147. stav 2. BGB) u roku od 12 radnih dana (Izračun rokova bez subote, nedjelje i državnih praznika; dan prijema narudžbe nije uključen) samostalno diskrecija prihvatanjem isporuke u tekstualnom obliku (npr. e-poštom) ili isporukom robe, ako nije drugačije ugovoreno. Prihvatanjem kompanije Xylon Corporation d.o.o., stupa na snagu ugovor između kupca i Xylon Corporation d.o.o. (zaključivanje ugovora).
3.5 Ako ugovor nije zaključen u roku za prihvatanje (odjeljak 3. br. 3.4. Rečenica 1.), ponuda kupca ističe (odjeljak 3. br. 3.3).
3.6 Zakonsko pravo odustajanja za potrošače koji imaju ugovore na daljinu:
a. Za ugovore o isporuci robe na daljinu, kupci koji su potrošači (§ 1 br. 1.2 rečenica 1) imaju pravo odustati u skladu sa zakonskim odredbama. Ovo pravo na odustajanje ne postoji za robu koja je izrađena prema specifikacijama kupca ili koja je jasno prilagođena ličnim potrebama kupca.
b. Da li potrošač ostvaruje pravo na odustajanje u skladu sa odjeljkom 3. br. 3.6a. Koristite, on mora snositi redovne troškove povratka.
c. Za ostalo vrijede propisi koji su detaljno navedeni u sljedećim pravilima otkazivanja:

Pravo na povlačenje

Povlačenje

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Otkazni rok je četrnaest dana od dana kada je isporučena zadnja djelomična pošiljka ili zadnji komad. Da biste iskoristili svoje pravo otkaza, morate nam jasnom izjavom dati Xylon Corporation d.o.o., Podlugovi bb, 71 387 Podlugovi, Bosnia and Herzegovina, Telephone: +387 33 401 001, Fax: +387 33 401 002, Email: info@xyloncorp.com npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da otkažete ovaj ugovor.

Možete koristiti priloženi obrazac za otkazivanje, ali to nije obavezno. Također možete elektroničkim putem popuniti i poslati obrazac za povlačenje uzorka ili drugu jasnu izjavu na našoj web stranici www.xyloncorp.com. Ako iskoristite ovu opciju, odmah ćemo vam poslati potvrdu o primanju takvog opoziva (npr. E-poštom). Da biste ispoštovali rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete svoju komunikaciju u vezi sa svojim pravom na otkaz prije isteka razdoblja otkazivanja.

Posljedice otkazivanja

Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od jeftine standardne dostave koju smo ponudili) da vratite odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo dobili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u prvobitnoj transakciji, osim ako se izričito drugačije ne dogovorimo s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Otplatu možemo odbiti dok ne vratimo robu ili dok ne dostavite dokaz da ste je vratili, ovisno o tome što je ranije.

Kraj opoziva

§ 4 pakiranje, otprema, dostava, prijenos rizika

4.1 Ako nije drugačije ugovoreno, sve troškove pakovanja i otpreme za prevoz do kupca snosi kupac koji su odvojeno prikazani na računu. Međutim, ovo vrijedi samo ako su najavljene prilikom stavljanja narudžbe prije nego što kupac da obvezujuću ponudu.
4.2 Ako nije drugačije ugovoreno, dostava se vrši iz skladišta na adresu za dostavu koju je kupac odredio, besplatno do ivičnjaka.
4.3. Dostava se vrši kamionom, avionom ili brodom. Ako se dostava vrši kamionom, mjesto istovara mora biti dostupno kupcu teškim kamionom ili viličarima montiranim na kamionu. Xylon Corporation d.o.o. to može pretpostaviti do daljnjeg.
4.4 Podaci o roku isporuke nisu obavezujući. Očekivani rok isporuke ili očekivani datum isporuke naveden je u potvrdi narudžbe (period isporuke). 4.5 Obaveza isporuke kompanije Xylon Corporation d.o.o. podliježe samostalnoj opskrbi dobavljača tvrtke Xylon Corporation d.o.o.; međutim, ovo vrijedi samo ako Xylon Corporation d.o.o. nije odgovoran za neisporuku.
4.6 Ako Xylon Corporation d.o.o. prema § 4 br. 4.1. ili ne može isporučiti naručeni proizvod iz bilo kojeg drugog razloga bez svoje krivnje, kupac će odmah biti obaviješten da naručeni proizvod nije dostupan. Ako se prepreka za izvršenje nastavi više od tri mjeseca, obje ugovorne strane imaju pravo odustati od ugovora. Zakonska potraživanja kupca koja prevazilaze ovo ostaju nepromijenjena. Usluga povrata koju je izvršio kupac vratit će se odmah u slučaju otkazivanja od strane Xylon Corporation d.o.o..
4.7 Ispunjavanje ugovora u delimičnim isporukama i delimičnim uslugama dozvoljeno je u razumnoj meri. Dodatni troškovi koji proizlaze iz djelomičnih isporuka ili djelomičnih usluga ne naplaćuju se kupcu, već ih snosi Xylon Corporation d.o.o..
4.8 Rizik od slučajnog gubitka i slučajnog pogoršanja robe prelazi na kupca po isporuci. Primopredaja je ista ako kupac nije prihvaćen.
4.9 Ako Xylon Corporation d.o.o. proda prodani predmet na mjesto koje nije mjesto izvršenja (kupnja putem pošte) na zahtjev kupca, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog pogoršanja prelazi na kupca samo ako je kupac otpremnik, prijevoznik ili je na neki drugi način naložio osobi ili instituciji da izvrši pošiljku, a Xylon Corporation d.o.o. prethodno nije imenovao ovu osobu ili instituciju kupcu.

§ 5 Cijene, plaćanje

5.1 Zakonski porez na dodatu vrijednost uključen je u cijene proizvoda, osim ako je to posebno prikazano. Ako je porez na promet prikazan odvojeno, mora se platiti pored cijene proizvoda. Cene proizvoda ne uključuju troškove slanja i pakiranja.
5.2 Za odbitak gotovinskog popusta potreban je poseban ugovor u obliku teksta. 5.3 U slučaju gotovinske kupovine, kupoprodajna cijena dospijeva odmah po primanju bez odbitka. U svim ostalim slučajevima, ukoliko nije drugačije dogovoreno u tekstualnom obliku, kupac mora platiti cijenu bez odbitka u roku od 14 dana nakon primitka računa, ali najkasnije 14 dana nakon isporuke.
5.4 Za narudžbe od kupaca u inostranstvu ili ako postoje opravdani razlozi za rizik od neplaćanja, Xylon Corporation d.o.o. zadržava pravo isporuke tek nakon primitka kupoprodajne cijene, zajedno sa troškovima isporuke i pakiranja. Ako Xylon Corporation d.o.o. iskoristi rezervaciju pretplate, Xylon Corporation d.o.o. će odmah obavijestiti kupca.
5.5 Primanje novca u kompaniji Xylon Corporation d.o.o. presudno je za poštivanje rokova i datuma plaćanja. Ovo se odnosi i na pravovremenost plaćanja u slučaju da je kupcu odobren popust u gotovini.
5.6. Isplate čekovima ili mjenicama su isključene.
5.7 Tokom kašnjenja, kupac mora platiti kamatu na novčani dug u iznosu od 5 procentnih poena iznad odgovarajuće osnovne stope. Ako Xylon Corporation d.o.o. može dokazati veću štetu uzrokovanu kašnjenjem, tada Xylon Corporation d.o.o. to može zahtijevati.

§ 6 Preboj; Lien

6.1 Kupac ima pravo nadoknaditi potraživanja Xylon Corporation d.o.o. samo zakonski utvrđenim, priznatim ili nespornim potraživanjima. Kupac takođe ima pravo na nadoknadu potraživanja kompanije Xylon Corporation d.o.o. ako podnese prigovore ili protutužbe iz istog ugovora o kupovini.
6.2 Kupac može ostvariti pravo zadržavanja samo ako se njegova protivtužba temelji na istom ugovoru.

§ 7 Prava kupca u slučaju nedostataka

7.1 Zakonske odredbe primjenjuju se na prava kupca u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka (nedostataka), ako u nastavku nije drugačije naznačeno. Opće ograničenje odgovornosti Xylon Corporation d.o.o. prema § 8 primjenjuje se na zahtjeve za naknadu štete protiv Xylon Corporation d.o.o. zbog nedostatka. 7.2. U svrhu provjere potraživanja zbog nedostataka, kupac mora u potpunosti i istinito obavijestiti i podržati Xylon Corporation d.o.o. o okolnostima pojedinačnog slučaja. To takođe uključuje prijenos fotografija u dovoljnom broju i kvalitetu od strane kupca u svrhu provjere potraživanja na nedostatke, kao i trenutno odgovaranje na upite. 7.3 Xylon Corporation d.o.o. snosi troškove potrebne za testiranje i dopunske performanse, posebno troškove prijevoza, putovanja, rada i materijala ako stvarno postoji nedostatak. Ako je kupac oštećeni predmet ugradio u drugi predmet ili ga pridodao drugom predmetu u skladu s njegovom vrstom i namjenom, Xylon Corporation d.o.o. je dužna u sklopu dodatne izvedbe osigurati kupcu potrebne troškove za uklanjanje oštećenog predmeta. i njegovo instaliranje ili instaliranje za zamjenu popravljenog ili isporučenog predmeta bez kvarova (naknada troškova). Prava kupca isključena su ako zna za nedostatak prilikom instaliranja ili pričvršćivanja oštećenog predmeta. Ako kupac nije svjestan nedostatka zbog grube nepažnje, kupac može ostvariti prava zbog tog nedostatka samo ako je Xylon Corporation d.o.o. zlonamjerno prikrio nedostatak ili preuzeo jamstvo za kvalitetu predmeta. 7.4 Ako zapravo nema kvara, Xylon Corporation d.o.o. može od kupca zahtijevati naknadu troškova koji proizlaze iz neopravdanog zahtjeva za otklanjanje kvara.

§ 8 odgovornost

Odgovornost Xylon Corporation d.o.o. iz i u vezi sa poslovnim odnosom ograničena je na sljedeći način:
8.1 Za lakši nehat, Xylon Corporation d.o.o. odgovoran je samo za kršenje osnovnih ugovornih obaveza, čija kršenje ugrožava postizanje svrhe ugovora ili za kršenje obaveza, čijim se ispunjenjem vrši pravilno izvršenje ugovora moguće i kupac se redovno pouzdaje u poštovanje. U ovom slučaju, Xylon Corporation d.o.o. snosi odgovornost samo za predvidivu, ugovorno tipičnu štetu. Xylon Corporation d.o.o. nije odgovoran za blago nemarno kršenje obaveza osim onih navedenih u prethodnim rečenicama.
8.2 Ako je uzrok štete zasnovan na namjernoj ili grubo nemarnoj povredi dužnosti od strane Xylon Corporation d.o.o. ili zakonskog zastupnika ili zastupnika Xylon Corporation d.o.o., Xylon Corporation d.o.o. ima neograničenu odgovornost.
8.3 Zahtjevi prema Zakonu o odgovornosti za proizvod, zbog nedostatka nakon preuzimanja garancije za kvalitetu proizvoda ili u slučaju lažno prikrivenih grešaka i oštećenja zdravlja, udova i života, kao i potraživanja koja su već proizašla iz nemara u trenutku pregovori o ugovoru u vrijeme uključivanja ovih uslova ostaju nepromijenjeni u prethodnom Ograničenje odgovornosti.

§ 9 Zadržavanje naslova

9.1 Xylon Corporation d.o.o. zadržava vlasništvo ili pravo na kupovinu prodane robe sve dok kupoprodajna cijena ne bude u potpunosti plaćena.
9.2 Kupac je dužan da odmah obavesti Xylon Corporation d.o.o. o pristupu treće strane robi koja je predmet zadržavanja vlasništva, na primer u slučaju vezivanja ili oštećenja, kao i uništenja robe.
9.3 Ako se kupac ponaša suprotno ugovoru, posebno ako ne plati kupovnu cijenu, Xylon Corporation d.o.o. ima pravo odustati od ugovora u skladu sa zakonskim odredbama i zahtijevati povrat robe. Ako kupac ne plati dospjelu kupovnu cijenu, Xylon Corporation d.o.o. može ovo pravo ostvariti samo ako je Xylon Corporation d.o.o. prethodno bezuspješno odredio razumni rok plaćanja za kupca koji je potrošač ili ako se takav rok može odreći u skladu sa zakonske odredbe.

§ 10 Ograničenje

10.1 Za potrošače, opšti rok zastarelosti za nedostatke i zahtjeve za naknadu štete je 2 godine od isporuke. Ako je akcept prihvaćen, rok zastare započinje akceptiranjem.
10.2 Ovo ne utječe na zakonske posebne propise o zastari i u slučajevima povreda života, udova ili zdravlja, u okviru odgovornosti za slučaj namjere i grubog nemara, kao i zahtjeva za naknadu štete prema Zakonu o odgovornosti za proizvod.

§ 11 Zaštita podataka

11.1 Xylon Corporation d.o.o. prikupljati će i koristiti osobne podatke kupaca (npr. Naslov, ime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte, broj telefona, broj faksa, bankovni podaci, broj kreditne kartice) u skladu s odredbama važećih zakonskih podataka zakon o zaštiti.
11.2 Kupac ima pravo, na pisani zahtjev, biti obaviješten o ličnim podacima koji se o njemu čuvaju

§ 12 Primjenjivo pravo, mjesto nadležnosti, internetsko rješavanje sporova

12.1 Zakon Bosne i Hercegovine primjenjuje se na ove Uslove i odredbe i naše ugovorne odnose s kupcem, isključujući UN-ovu Konvenciju o prodaji.
12.2 Ako je kupac svoju narudžbu predao kao potrošač i ima uobičajeno prebivalište u drugoj zemlji u trenutku narudžbe, izbor zakona iz rečenice 1 ostaje bez uticaja na primjenu obaveznih zakonskih odredbi te zemlje.
12.3 Evropska komisija pruža platformu za mrežno rješavanje sporova (OS), kojoj kupac može pristupiti na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Prodavač nije voljan ili dužan sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

II. Opći uvjeti za poduzetnike (AGB-U)

§ 13 Opšte, dodatak § 3 ponude, zaključenje ugovora, pravo na odustajanje

13.1 Sledeći Opšti uslovi za preduzetnike (AGB-U) primenjuju se samo na preduzetnike u smislu Odeljka 1. Br. 1.2 Tačka 2. AGB-U dopunjuju gornje odredbe u Odeljku I. AGB-K i imaju prednost ako i ukoliko AGB-U sadrže različite propise.
13.2 U kontekstu tekućeg poslovnog odnosa, AGB-K i AGB-U prema § 13 br. 13.1 takođe su deo ugovora ako Xylon Corporation d.o.o. nije izričito naznačila njihovo uključivanje u pojedinačne slučajeve.
13.3 Ako je kupac poduzetnik, ugovor se zaključuje ako Xylon Corporation d.o.o. prihvati ponudu kupca u razumnom roku bilo izjavom o prihvatanju ili isporukom robe. (Odstupanje od § 3 br. 3.3).
13.4 Ako je kupac poduzetnik, nema pravo odustati. (Odstupanje od § 3 br. 3.6)

§ 14 Dodatak § 4 pakiranju, otpremi, isporuci, prijenosu rizika

14.1 Ako je kupac preduzetnik, on snosi uobičajene troškove otpreme i pakovanja robe, ako nije drugačije ugovoreno; Odjeljak 4. br. 4.1. Rečenice 2. i 3. nisu primjenjive. (Odstupanje od § 4 br. 4.1)
14.2. Kupac i Xylon Corporation d.o.o. zaključuju zaseban ugovor u vezi s dodatnim troškovima koji proizlaze iz djelomičnih isporuka ili djelomičnih usluga (odstupanje od §4 br. 4.7 rečenica 2).
14.3 Ako je kupac preduzetnik, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja robe u skladištu Xylon Corporation d.o.o. prelazi na kupca: (i) po isporuci kupcu; (ii) u slučaju kupovine putem pošte isporukom robe špediteru, prevozniku ili osobi koja je na drugi način određena za obavljanje pošiljke (odstupanje od Odeljka 4. br. 4.8)

§ 15 Dodatak odjeljku 5 Cijene, plaćanje

15.1. U pravnim transakcijama u kojima potrošač nije uključen, kamatna stopa za zahtjeve za plaćanje je 9 procentnih poena iznad osnovne kamatne stope. (Odstupanje od odjeljka 5. br. 5.7)

§ 16 Dodatak § 7 Prava kupca u slučaju nedostataka

16.1 Ako je kupac preduzetnik, on mora provjeriti robu na nedostatke odmah po primanju i odmah obavijestiti o postojećim nedostacima u tekstualnom obliku. Skriveni nedostaci moraju se prijaviti u tekstualnom obliku odmah nakon otkrivanja. Ako ne ispuni jednu od gore navedenih obveza, gubi sve zahtjeve koji proizlaze iz i u vezi s nedostatkom, osim ako je Xylon Corporation d.o.o. zlonamjerno prikrila nedostatak. (Odstupanje od § 7 br. 7.1)
16.2 Poduzetnik snosi pun teret dokazivanja za sve zahtjeve za potraživanje, posebno za sam nedostatak, za vrijeme nastanka i utvrđivanja nedostatka te za pravovremeno obavještavanje o nedostatku. (Odstupanje od odjeljka 7. br. 7.1)
16.3 Xylon Corporation d.o.o. dužna je osigurati zamjenske isporuke iz ugovora s poduzetnicima samo u kontekstu naknadnog izvršenja. U tom pogledu, Xylon Corporation d.o.o. nije dužna nadoknaditi troškove (odstupanje od § 7 br. 7.2).
16.4 Regres poduzetnika prema Xylon Corporation d.o.o. zbog troškova (§ 7 br. 7.2) koje poduzetnik mora snositi u odnosu na svog kupca zbog kvara za koji je odgovoran Xylon Corporation d.o.o. isključen je utoliko što je preduzetnikova obaveza prema njegovom Kupci se ne zasnivaju na obaveznoj odgovornosti preduzetnika zbog zakonskih propisa o prodaji robe široke potrošnje. § 8 ostaje nepromijenjen čak i ako regres dobavljača protiv Xylon Corporation d.o.o. nije isključen u skladu s prethodnom rečenicom. (Odstupanje od § 7 br. 7.1)
16.5 Za preduzetnike garantni rok je 1 godina od prijenosa rizika. Ovo ne uključuje zahtjeve za naknadu štete zbog ozljeda života, udova ili zdravlja i / ili zahtjeve za naknadu štete zbog krajnje nepažnje ili namjerne štete koju je prouzrokovala Xylon Corporation d.o.o.. Takođe su isključeni regresni zahtevi koji nisu isključeni prema § 16 br. 16.4. (Odstupanje od odjeljka 7. br. 7.1)

§ Član 17 Dodatak Odeljku 9 Zadržavanje naslova

17.1 U slučaju ugovora sa preduzetnikom, Xylon Corporation d.o.o. zadržava vlasništvo ili pravo sticanja vlasništva nad prodatom robom (rezervisana roba) sve dok sva potraživanja iz tekućeg poslovnog odnosa ne budu u potpunosti plaćena u skladu sa sljedećim odredbama br. 17,2 do 17,7 prije (odstupanje od § 9):
17.2 Preduzetnik ima pravo preprodavati rezervisanu robu u redovnom toku poslovanja. Zaključenjem ugovora sa Xylon Corporation d.o.o. (početni ugovor), on ustupa Xylon Corporation d.o.o. sva potraživanja u iznosu iznosa računa Xylon Corporation d.o.o. koja mu proizilaze iz preprodaje. Xylon Corporation d.o.o. prihvaća zadatak nakon zaključenja prvog ugovora. Nakon ustupanja, preduzetnik je ovlašćen da naplati potraživanje. Xylon Corporation d.o.o. zadržava pravo da naplati sam zahtjev, ali ga neće koristiti sve dok kupac pravilno ispunjava svoje obaveze plaćanja.
17.3 Proizvođač obrađuje ili obrađuje rezervisanu robu. Proizvođač je Xylon Corporation d.o.o. ili, ako Xylon Corporation d.o.o. ima pravo na prava na rezerviranu robu, dobavljač Xylon Corporation d.o.o.. Proizvođač ne preuzima nikakve obaveze iz obrade ili transformacije u odnosu na poduzetnika. Proizvođač ima pravo na (su) vlasništvo nad novom stavkom koja je rezultat prerade ili transformacije, bez obzira na vrijeme i stepen prerade ili modifikacije (srednji i krajnji proizvodi). U slučaju prerade ili transformacije miješanjem ili kombiniranjem s drugom robom, proizvođač ima pravo na suvlasništvo nad novom stavkom u omjeru vrijednosti rezervirane robe u odnosu na povezanu ili mješovitu robu u trenutku prerade ili modifikacije . U slučaju da kupac stekne (zajedničko) vlasništvo nad prerađenom ili preuređenom rezervisanom robom preradom ili reorganizacijom bez obzira na gore navedenu odredbu, prenosi buduće (zajedničko) vlasništvo nad ovom robom na Xylon Corporation d.o.o. po zaključenju prvog ugovora pribavlja i skladišti robu za Xylon Corporation d.o.o.. Kupac ustupa bilo kakve zahtjeve za predaju prema trećim stranama Xylon Corporation d.o.o. nakon zaključenja prvog ugovora. Xylon Corporation d.o.o. prihvaća prijenos budućeg suvlasništva i budući zahtjev za predajom nakon zaključenja prvog ugovora. Nova stavka se smatra rezerviranom robom u smislu ovih odredbi.
17.4 Zadržavanje vlasništva u skladu sa gore navedenim odredbama ostaje i ako su pojedinačna potraživanja uključena u tekuću fakturu i stanje povučeno i priznato. Kada se zadovolje sva osigurana potraživanja Xylon Corporation d.o.o. prema kupcu, vlasništvo automatski prelazi na kupca. Nadalje, dodijeljena potraživanja i prava padaju na njega.
17.5. Xylon Corporation d.o.o. se obvezuje da će osloboditi potraživanja i prava na koja ima pravo prema gornjim odredbama do te mjere - prema mogućnosti Xylon Corporation d.o.o. - da njegova ostvariva vrijednost premašuje potraživanja koja treba osigurati za 20%. Izuzev isporuka s istinskim odnosom tekućeg računa, ovo se odnosi samo na pošiljke ili njihove surogate koji su u potpunosti plaćeni.
17.6 Ako novac od preprodaje ili obrade / reorganizacije kupcu plati treća strana, Xylon Corporation d.o.o. mora odmah prenijeti novac bez obzira na bilo koji drugi datum dospijeća.
17.7 Ovlašćenje kupca da raspolaže robom koja je predmet zadržavanja vlasništva, kao i za obradu, reorganizaciju, povezivanje, mešanje, mešanje, nadalje za naplatu dodeljenih potraživanja ističe u slučaju nepoštovanja uslova plaćanja, u slučaju neovlaštenog raspolaganja, kao i ako je protiv kupca pokrenut stečajni postupak ili je u toku ili je u toku postupak vansudskog poravnanja. U tim slučajevima Xylon Corporation d.o.o. ima pravo da uzme u posjed rezervisanu robu bez određivanja počeka ili izjave o povlačenju. U tu svrhu, Xylon Corporation d.o.o. smije ulaziti u poslovanje kupca, tražiti korisne informacije i pregledavati svoje knjige kako bi zaštitio prava Xylon Corporation d.o.o.. Povlačenje ugovora je samo u povratu rezervirane robe ako Xylon Corporation d.o.o. to izričito izjavljuje.

§ Odjeljak 18 Dodatak Odjeljku 12 Primjenjivi zakon, mjesto nadležnosti, mrežno rješavanje sporova

18.1 Mjesto izvršenja svih obaveza iz ugovora s poduzetnikom je Sarajevo.
18.2. Nadležno mjesto za sve pravne sporove koji proizilaze iz i u vezi sa poslovnim odnosom s poduzetnikom je Saraejvo, ako je poduzetnik privrednik ili nema opće mjesto nadležnosti u Bosni i Hercegovini ili nakon sklapanja ugovora zaključeno je da je njegovo prebivalište ili uobičajeno prebivalište premješteno iz Bosne i Hercegovine ili njegovo prebivalište ili lično prebivalište nije poznato u trenutku podnošenja tužbe. Xylon Corporation d.o.o. takođe ima pravo da podnese tužbu na opštem mjestu nadležnosti poduzetnika. (Odstupanje od § 12 br. 12.3)